Amelia Verdejo Rodríguez

 

 

Matemáticas I: Economía (Curso 2008-09)

 

 

Horario Global

 

Guía docente (AEEES)

 

Exercicio previo

 

Tema 1

 

Seminario de Matrices e Determinantes

 

Tema 2

 

Tema 3

 

Avisos

 

Horario da 1ª Titoría

 

Contacto